Myśl techniczna dla polskiego przemysłu
Celem firmy CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI Sp. z o.o. jest tworzenie nowoczesnych urządzeń i systemów sterowania, głównie w obszarze hydrauliki siłowej i mechaniki. Firma realizuje również nietypowe projekty oraz zapewnia profesjonalne wsparcie przy wdrażaniu skomplikowanych rozwiązań technicznych.

Projekty realizowane są zgodnie ze standardami i wymaganiami wynikającymi z prawodawstwa, norm i przepisów obowiązujących w UNII EUROPEJSKIEJ.

Nasza kadra inżynierów ma na swoim koncie liczne wdrożone i cieszące się uznaniem odbiorców projekty dotyczące elementów hydrauliki sterowniczej i podpornościowej do wysokowydajnych kompleksów ścianowych. Inżynierowie naszej firmy są twórcami lub współtwórcami licznych patentów.

CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI wszystkie swoje projekty realizuje przy wsparciu technik CAD stosując oprogramowanie wiodących firm w tej dziedzinie.

Największym kapitałem naszej firmy jest zdobyta wiedza i umiejętności naszych pracowników.

HYDRAULIKA SIŁOWA

Elementy hydrauliki sterującej

Centrum Rozwoju Techniki projektuje i oferuje szeroki zakres komponentów oraz systemów hydraulicznych dla producentów i użykowników maszyn i urządzeń.

Nasza firma posiada opracowane typoszeregi zespołów i elementów hydrauliki sterowniczej stosowanych w układach sterowania zmechanizowanych obudów ścianowych.

Są to między innymi:
 • zespoły sterowania pilotowego
 • rozdzielacze sterowane ręcznie i hydrauliczne, bloki rozdzielaczy
 • bloki zaworowe pojedyncze i podwójne
 • zawory regulujace ciśnienie: redukcyjne, przelewowe, progowe
 • zawory zwrotne sterowane
 • elementy logiczne: zawory zwrotne w tym sterowane, dławiące, przełączniki obiegu
 • filtry i zespoły filtrów liniowych
 • zawory odcinające
 • osprzęt pomiarowy
Zaprojektowne wyroby są ciągle unowocześniane, aby spełniały wymagania klientów co do parametrów technicznych, ergonomii oraz obniżenia kosztów.

Firma jest otwarta na wszelkie pomysły w zakresie konstrukcji nowych elementow hydrauliki sterowniczej.

Układy hydrauliczne

Centrum Rozwoju Techniki posiadając opracowania niezbędnych zespołów i elementów hydrauliki sterowniczej projektuje kompletne układy sterowania zmechanizowanymi obudowami ścianowymi. W zależności od potrzeb kopalni, układy sterowania mogą być oparte na zespołach sterowania pilotowego bądź blokach rozdzielaczy sterowanych ręcznie.

Bloki i zespoły zaworów

Centrum Rozwoju Techniki projektuje szeroki zakres nietypowych zespołów hydraulicznych dla producentów i użykowników maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu.


Precyzyjna analiza zapotrzebowania klienta powoduje, że projektowane przez nas zespoły cechują się wysokim stopniem dopasowania do indywidualnych wymagań oraz wysoką optymalizacją pod względem gabarytów, masy i ergonomii obsługi.

MECHANIKA

Dokumentacja konstrukcjyjna maszyn i urządzeń przemysłowych

 • Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej i nadzór nad wdrożeniem nietypowych maszyn przemysłowych.
 • Projektowanie zaawansowanych elementów sterowania hydrauliki siłowej realizujących zadane funkcje.
 • Projektowanie układów hydraulicznych maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Projektowanie stacji prób, stanowisk do badań i odbioru elementów hydraulicznych.
Centrum Rozwoju Techniki, we współpracy z firmą HAMER z Krakowa, już od kilku lat skutecznie realizuje projekty manipulatorów z młotami hydraulicznymi instalowane na kruszarkach w kamieniołomach, służące do usuwania nadgabarytów blokujących szczęki.


Dokumentacja powykonawcza

 • Opracowujemy dokumentację techniczną do nowopowstałych, remontowanych i modernizowanych maszyn i urządzeń.
 • Przygotowujemy dokumentację konstrukcyjną niezbędną do odbiorów technicznych i uzyskania wymaganych dopuszczeń dla nowych i modernizowanych maszyn.
 • Pomagamy w procedurze zgłaszania wyrobów w urzędzie patentowym. Przygotowujemy wymagane dokumenty i wnioski.

Dokumentacja odtworzeniowa

Wykonujemy dokumentację techniczną maszyn i urządzeń na podstawie istniejących, zużytych elementów celem ich odtworzenia. Nadzorujemy również proces wykonania odtwarzanych elementów i ich montaż. Wykonujemy również digitalizację dokumentacji wykonanej metodą tradycyjną.

Kontakt

mapa
CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI Sp. z o.o.
ul. żaka 15/13
30-612 Kraków
tel.:(+48) 12 659 41 20
WWW http://www.crt.pl
e-mail crt@crt.pl